,

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΕΙΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Φ16 (κωδ: 151-21202)


0.29

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΕΙΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Φ16